ѧҳ | »ֵ | ʵ | ȫ | ʴȫ | ʴȫ | ʫ

Ѷֲƴ(ȫ)

ժҪк຺֣ܶʶ׶ΪһһЩѶ׶ĺ֡

Ѷֲƴ (ʻΪ)
------1 ------
دpie
------2 ------
jie    jue    ؿmie    si    
------3 ------
chi    ءchu    رtuo    wang   wei
------4 ------
le     qi     pan    shu    shuan  yi     سyao    
ze     zhang
------5 ------
sa     ڦjie    kuang  ߷le     pi     pie    شzhi
mu     ۽mai    mang   dao    gui    bian   ۻchu
Ǫqian   han    wu     ܴjiao   kao    liao   pi
ge     qiong  tong   ܵnai    ga     صdi
------6 ------
wu     ۿshao   yi     ܶdu     an     ge     yan
cang   fang   pi     ܺxiong  ma     yu     gen
wa     jing   kuang  ܻqi     guang  she    ji
yu     bing   men    cha    chuan  pin    jian
pi     cuan   ܹwan    si     ding   tang   dang
ڪju     tun    ܼxiang  kuang  shuo   bei    yu
hu     gong   niao   qi     kuang  dao    ضxin
------7 ------
٢tuo    xing   e      ߾dai    xin    gan    jin    yu
ka     li     ning   bi     kai    wu     wu     shi
ڴgua    qi     yi     yin    chuang ma     bi     you
zhou   gan    qi     ߿li     wu     biao   gui    lian
ڮdi     ben    ܾyan    ߻fu     zhi    ren    si     si
ڰqu     qian   ju     ao     wu     ya     yu
ڬgu     wu     ji     ba     bian   wu     ding
ڱyi     shan   fei    qian   e      jing   hong
ۢtai    li     qian   ya     ߽yi     gan    kang
dian   kou    feng   xian   qin    rong   wei
bei    gan    wei    gou    guo    wo     chuan
zuo    cong   hang   xiu    ۾qu     liao   mi
pi     bi     le     xi     pi     yi     ding
bei    chang  yi     chi    lun    wu     ߰dai
ۡdi     xian   mian   yu     xie    gui    ۼhuan
wu     qin    yuan   ren    niu    yun    huang
------8 ------
٨kua    ۧqie    ju     pei    yi     ze     dang   bao
٬tiao   di     ying   zhi    fu     gui    fan    zhen
٫yi     ni     ran    tang   fu     yun    xu     jiu
٧you    dian   pie    pei    zou    xin    quan   ou
٦er     lu     yang   dong   dai    gao    zai    kai
٭chai   mu     long   ke     zang   jing   bi     tian
ڸgou    chi    pan    yi     wei    na     tian   yan
ڷshen   chen   gan    chi    min    zhun   fan    wang
ڳlei    fu     duo    hu     bin    ruan   ǥqian   gui
ڻhun    shao   xuan   cu     cheng  qian   men    yu
ۦkuai   fu     luo    fei    cong   qiang  tu     hu
ۨhuan   mao    mao    hu     miao   Ȳque    chuan  nu
gai    yin    ling   chao   li     wei    shan   jing
۩yun    qing   huan   fu     jian   zhi    shan   ding
ۥzhu    ba     long   da     chu    qiang  li     zi
ۤzhi    chi    ka     yi     rui    qiang  xi     ڹquan
ۮfu     min    duo    ze     e      gan    bian
ۣjia    ɻshan   you    dai    gu     xi     mi
------9 ------
ٹqi     jiao   jia    hua    ping   zuo    mian   xiang
ٿshu    kua    zhu    xiu    lu     gua    kou    xiu
ٷping   ݣjin    xian   hui    di     lu     zhen   he
ٴqiu    xing   xun    pai    long   dong   fan    lu
ٱchou   chong  tao    jiao   cheng  qu     kang   ta
zhuo   luo    er     dong   xia    shen   huo    dui
ai     ݡqian   ru     kuai   zhen   zhen   tou    yuan
ڽqiao   fu     xu     rong   yao    tai    ju     pang
ھgao    xing   hui    hang   hu     zhu    qian   hong
ji     rao    yin    yan    li     shi    fang   gua
meng   ݦhong   wei    kai    zhi    hu     li     fu
۬gao    jiang  ji     yun    tian   mei    you    guan
zhi    ݧzhou   gen    xun    cu     ren    yang   jin
yun    ting   mie    you    mao    jin    gu     ga
nie    ci     ci     huan   he     zuo    dong   zhun
ۭxi     ݤmai    kuai   hua    zan    zhi    xian   jiong
shang  tong   bi     xiao   yu     mi     hui    han
gai    ti     xiao   ke     chang  fu     chai   xue
dong   ݢgen    yi     fa     shi    na     ge     biao
kai    bi     hui    tuo    ben    hu     shou   shen
ya     ming   ji     xiao   kuang  che    chuan  gui
shan   jiao   yi     zhi    jian   hua    yi
nao    jiang  duo    ling   gu     feng   bian
za     zhen   shen   duo    ka     ya     ji
------10------
ٽpai    jun    ding   er      mi     pi      er     xi
ju     yi     chou   gong    guang  yue     rui    cuo
پzhuo   pu     lai    xu      dong   shi     dou    yong
luo    ݹlang   biao   hang    hai    dian    gong   yin
xiu    ݷshen   bi     yao     sa     ni      jie    chen
ti     ݵyou    li     heng    pei    bi      fu     e
shen   ݸguan   suan   guang   zhan   ta      pi     تge
ڡsong   ݻchun   juan   ting    mao    ke      hao    jiu
۰tan    ݭe      yin    jiu     ye     zheng   zhong  dun
chen   ݪshi    yu     lao     shan   diu     ban    ben
zou    ݨkan    xian   qi      jin    xuan    bi     bao
pi     ݯyou    bo     gua     mi     gan     ji     hang
ۯpi     ݳfu     kun    juan    ai     Ӹyong    jian   nu
ya     ݲxian   kui    kao     fu     da      hu     ji
chang  wu     ti     ya      zha    zha     zhao   bo
jiang  wei    qian   quan    di     zhu     jia    gun
yuan   mei    hui    zhi     li     ke      hui    die
xun    xi     ye     lu      tong   xuan    nen    he
cheng  zhuo   li     sheng   long   tiao    gu     chao
guo    zha    qun    zi      sheng  pan     zhou   nu
zhi    zao    di     jin     yuan   gua     yi     wei
lie    ma     geng   xian    yi     qu      kun    ge
shi    guang  hui    ji      tan    bo      mu
------11------
fen    pou    zhu    guo    wan    ge     han    nu
kui    qian   cui    yi     gu     ding   gu     yu
xuan   guai   lu     ni     wu     ha     you    hu
chen   ye     qi     luo    niao   yin    he     jian
pian   shu    fei    fei    luo    cheng  mou    fu
e      ݼjing   guan   chang  pao    chong  ling   ke
۲juan   tie    pi     huan   cuo    lao    ge     fu
kui    ݿsong   shen   lu     ni     zhu    lu     yan
۱yan    han    dan    jing   wu     kai    zhu    hu
ye     wan    zhao   shou   han    you    ze     xi
wei    fu     hu     shang  dao    er     chi    xi
nian   yu     li     gun    jia    diao   gou    jun
ܣsao    dang   feng   duo    ge     lu     qiong  jin
ܤdai    yan    sha    qi     xia    fu     xian   yu
yi     ݾxi     zhuan  can    dong   ya     tiao   xu
an     dan    lin    zhui   xing   jia    si     jue
ܢtu     bi     bo     ke     ge     ci     da     yu
pi     ݱtu     yu     fu     nao    xian   ze     e
dan    weng   qing   jue    qiao   ti     jia    pao
ܡpeng   ba     ze     wu     zhai   yu     chang  que
guan   gu     song   han    chi    si     hun    tuo
lie    huan   gu     lai    diao   li     wen    di
ji     chang  yan    qiu    tang   ran    piao   pou
tian   gan    guo    xi     jia    cheng  ning   fu
------12------
nuo    qia    wei    wan    jian   lao    jia    du
bin    ren    hu     yan    yu     lue    qiang  jie
dang   xu     wei    ju     bei    qin    xi     she
ܩhou    jiao   nao    liang  yan    ji     quan   li
ܨleng   jian   sun    di     chao   lang   kou    qu
kui    sou    cha    ju     cheng  yu     qin    die
xuan   xie    qiao   guo    jian   xian   tai    shang
die    pen    wu     jian   lian   sha    bo     ba
yuan   chu    ao     qian   lian   cuo    fu     cun
zha    la     si     du     san    wu     jia    ning
yu     jie    min    zhao   cui    miao   tuo    xun
jia    kui    gou    chu    wo     zhe    cu     qi
feng   cuo    hui    gun    jian   bei    gu     si
ting   yao    zhui   wang   di     xi     gui    ku
lou    wai    bian   zi     suo    zi     ji     yi
xi     yu     ke     ji     jian   qiong  dan    cuo
pai    zi     ti     jian   te     yang   zhi    chuan
chan   wei    xiang  ju     ju     qi     zhi    huo
kui    lou    ao     zong   kai    kuo    qiu    fang
kai    cha    zhi    jing   lai    zhi    di     fen
xiang  mei    cong   fei    e      fu     gu
------13------
xi     bang   ai     ying   qi     fei    ͪtong   cou
chi    jian   qin    cheng  ya     cui    xian   yun
jian   shi    su     shu    wan    gu     xian   kun
zen    weng   he     nan    xian   ti     bi     qiong
jian   en     suo    cou    kun    duo    fu     liu
۳yan    ying   sheng  wa     ben    chu    ping   die
۶po     lang   yao    xuan   zhe    xi     ba     yuan
۴yin    zhen   xiu    hu     cha    yan    hou    teng
۵zhang  yu     gou    bian   de     mei    tai    wang
ܫyuan   ke     ta     tui    sou    hu     nian   zi
ܪge     fu     li     shu    huo    jing   tiao   jie
jian   she    jian   jiao   ke     san    ao     yuan
nuo    ru     lian   sha    nuo    shao   ao     kuai
shu    tang   ju     xin    pei    yu     gou    liu
chuai  ta     chen   gai    zi     li     shan   huan
chu    mang   ju     kan    kai    chu    lao    min
en     hun    qiu    deng   tan    wei    qian   ji
shuo   yan    pin    bei    qiang  pa     pian   yi
ji     bi     shen   dui    wei    gang   yu     yi
shuo   qin    cou    ding   dan    shi    zhi    you
ru     su     cha    chen   zhu    shao   zi     gong
duan
------14------
jing   meng   zhang  ai     sou    bi     عyu     jin
jiu    ޡqu     lei    fei    fei    dan    huan   han
jiao   cu     cong   mei    pi     qing   ge     huo
jue    lian   ai     huan   yi     lei    li     xue
qiao   xi     tang   lou    kui    cheng  qiong  da
yan    ޤliao   fei    hou    fu     shai   luo    gu
zhan   yi     ȶque    yi     tiao   tu     yang   ying
xi     zhu    gao    jia    qi     yan    ji     qian
۷shan   lan    zhu    chai   guo    xiang  jian   yin
ܬman    ying   xie    yu     you    er     hui    qi
shang  hu     sun    ju     ruo    jie    mao    qi
ܮliang  gan    shuo   xun    ruo    ji     fu     xi
ܭyong   huan   cui    bian   bi     wei    tang   qiu
ߡshe    luo    cha    bei    qian   jiao   lu     ming
han    sou    xuan   zhuo   ze     xiao   gou    qiao
ying   lei    zhou   pi     yuan   liang  jin    su
zhi    di     di     lan    qie    xiu    te     sou
dou    jing   bian   e      kui    mo     wu     jue
ޣxu     lei    liu    jian   kong
------15------
xuan   ީzui    mi     qi     ge     yu     geng   chi
dan    ަxun    zhu    hu     na     lou    jian   wu
ۺfeng   si     chan   zhu    dui    chun   huan   yi
۹ling   shu    lin    lu     mo     dou    gun    guo
۸zou    shao   xian   nang   chi    tuo    xun    lou
ܯchi    chuai  xie    jin    gu     hou    shi    hou
jue    ҭye     zeng   qu     yu     chi    li     jie
ߣlu     ga     qian   zhi    liu    kun    tiao   ze
ߤzun    jiao   cong   yi     zan    pei    qiao   kui
ߥcuan   ceng   zhang  shang  hou    chi    tiao   tuo
ުji     fan    ying   zhe    xu     jian   zhi    you
ޥhui    fu     xuan   sang   nan    bo     dui    yu
ިrui    deng   tang   gun    qiu    zhi    ju     zhe
ޭqi     san    chu    bin    ke     chuo   huo    ji
------16------
ji     ºlu     sui    jin    yong   ti     pang   zou
yong   jue    yu     hao    di     xu     jiang  zhu
ߨpi     sai    fan    jiu    xuan   hu     nou    dian
ߦgan    xie    zeng   jiao   man    nie    zan    fen
ߧhuan   huan   beng   liao   li     man    she    cuo
ޯxie    qian   qing   qiu    fei    sang   zi     xiu
ޮhong   pei    dun    tang   mie    tun    diao   tuo
޶hao    shan   qu     ao     guan   pian   gu     yao
޵bi     bi     kan    yuan   po     ju     chang  qu
޲yi     qiao   ying   qin    xie    die    ling
޳weng   yuan   luo    chuai  yi     man    nian
lian   qin    zhai   lin    ao     pu     qing
li     yue    long   chu    lin    chang  fei
chan   qing   li     lin    hong   hu     shi
------17------
yue    ޺xian   huan   lan    mao    mi     hai    bi
ߪzhuo   ޷tai    niao   pu     zeng   jun    cu     ke
ߩxing   ޻gao    chou   chan   hu     duan   mou    chi
pu     ޸ru     lei    deng   shi    gui    bian   bo
hao    yao    qu     lu     cao    lu     sao    guo
xun    lian   pi     qiang  xiang  yi     die    cao
jian   gu     deng   cuan   piao   bo     fen    you
sui    shan   lin    tuan   zhong  tang   fu     bin
------18------
޼li     xian   shan   dian   mai    jian   qia    ao
nang   jiang  peng   zhou   yao    rou    gu     he
la     cha    hui    pi     ta     ju     quan   chan
cha    yi     chong  mo     guan   bei    tie    yi
xun    biao   deng   fan    jiang  gou    fu
------19------
chen   ޽huo    meng   lian   ju     min    qu     ػtao
߫huo    huo    ca     huo    xi     xue    li     dao
޿heng   zuan   mie    meng   yin    le     jiu
޾qu     ru     meng   lai    yong   bi     wu
------20------
fan    huan   ru     shan   qing   cuan   tuo
yue    xiang  lao    gui    qing   huan
fen    zan    san    can    fu     wen
------21------
jue    li     ܱpi     li     bei    tao
------22------
պzhan   qu     rang   lie    yong   xi
yu     rang   mo     du     yan
------23------
qu     xie    zuan    zan    juan   lie
------24------

ba     pan     du     chan
------25------
߭nang    nang
------26------
qu 
 


(ߣСK)

 ѯ